ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رئیس عالی کنفرانس
آقای دکتر محمدرضا امين‌ناصري، سرپرست مؤسسه آموزش عالي مهرآستان
دبیر کنفرانس
آقای دکتر عباس محمودآبادي، عضو هيأت علمي مؤسسه آموزش عالي مهرآستان
دبيران علمي كنفرانس
آقای دکتر بختیار استادي، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
آقاي دكتر محسن نوربخش لنگرودي، عضو هيأت علمي برق منطقه‌اي گيلان
دبیر اجرايي کنفرانس
آقای هوشنگ پروازپور، مدير آموزشي مؤسسه آموزش عالي مهرآستان
مسئول دبیرخانه
خانم فرشته امدادي، دانشجوي فناوري اطلاعات مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
اعضای کمیته علمی
دکتر محمد اقدسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید حسام‌الدین ذگردي، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی حسین‌زاده کاشان، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مجید شیخ محمدي، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدعلی رستگار، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عبدالرحمان حائري، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر علی مصطفایی‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
دکتر محسن نوربخش لنگرودي، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
دکتر اسماعیل رمضانپور، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
دکتر محمدتقی تقوایی سلیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
دکتر غلامحسین اکباتانی فرد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
دکتر اعظم عندلیب، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر روزبه عزیزمحمدي، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور
دکتر کامران رحیم‌اف، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
دکتر مریم دانشمندمهر، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
دکتر علیرضا افشاري، عضو هیأت علمی دانشگاه بویین زهرا
دکتر حسین افراخته، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
دکتر کامران مهردوست، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور