کارگاههای آموزشیاستفاده از نرم‌افزار مهندسی MATLAB

1396/04/14
دکتر علی حسین‌زاده
ظرفیت 25 نفر

آموزش نرم افزار MATLAB

لينك اصلي

تصمیم‌گیری استراتژیک بر اساس نظریه بازیها

1396/04/14
دکتر مجید شیخ محمدی
ظرفیت 25 نفر

در این کارگاه مبانی تصمیم گیری استراتژیک با استفاده از مفاهیم تئوری بازی مزح می شود.

لينك اصلي

آشنایی با مدلهای کسب و کار و روشهای خلق آن

1396/04/15
دکتر مریم دانشمندمهر
ظرفیت 25 نفر

اضافه خواهد شد.

لينك اصلي

مدیریت سبد پروژه ها در سازمانهای پروژه محور

1396/04/15
دکتر روزبه عزیزمحمدی
ظرفیت 25 نفر

اضافه خواهد شد.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر